Biografie

Dirk Holemans (51) is coördinator van Oikos, een denktank voor sociaal-ecologische verandering die lezingen en congressen organiseert, en is ook hoofdredacteur van het gelijknamig driemaandelijks tijdschrift.

Voorheen werkte Dirk als onderzoeker en docent aan verschillende universiteiten. Later was hij Vlaams volksvertegenwoordiger en is vandaag gemeenteraadslid voor Groen in Gent. Binnen het Europese netwerk is hij actief als bestuurder van de Green European Foundation.

Hij woont in Gent, samen met zijn vrouw en twee studerende dochters. Zijn opiniestukken verschijnen geregeld in media als De Standaard en Knack. In 2012 stelde hij het boek Mensen maken de stad. Bouwstenen voor een sociaalecologische toekomst (EPO) samen. In het najaar van 2016 verscheen van zijn hand Vrijheid & Zekerheid. Naar een sociaalecologische samenleving (EPO), waarmee hij momenteel op tournee gaat doorheen Vlaanderen, tot bij onze noorderburen.

Hij studeerde af als bio-ingenieur en verbreedde later zijn horizon met studies in filosofie (kandidatuur) en management (master in bedrijfseconomie).

Advertenties